Názov: Aplikácia metód systémovej dynamiky pre fungovanie dopravných systémov ako celku.
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Doprava je odvetvie národného hospodárstva. Uskutočňuje POHYB-MOBILITU osôb a vecí v priestorea čase. V spoločenskej činnosti uskutočňuje DOPRAVNÚ POLITIKU, nástroj a prostriedok pre uskutočnenie rozvoja dopravy na území štátu i mimo neho.Vplyvom zmien, procesov, štruktúr a paradigiem správania sa človeka, mení aj výklad pojmov dopravy. Mení aj definície. Po analýze vzniknutých situácií v oblasti dopravy a rozvoja dopravnej vedy, SDS pri SAV pripravila a prepracovala niektoré definície dopravnej vedy na základe zmien, ktoré charakterizujú vedu 21. storočia (ide o novú vedu).
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok.