Názov: Slovenská dopravné spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied Žilina - Informačný buletín.
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Jazyk: slovenský
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok.