Vytlačiť

Názov: Logistická centra odpadů v pojetí aktuálních plánů odpadového hospodářství ČR
Autor: Ing. Jana Švarcová, Vysoká škola logistiky Přerov
Jazyk: český
Anotácia: Společným cílem nástrojů odpadového hospodářství evropských zemí je snížit produkci
odpadů a optimalizovat dopad tohoto odvětví na životní prostředí. Přístupy
i náklady na odstraňování odpadů se různí stejně jako pohled na odpadové hospodářství jako
takové. Také pojetí logistických center odpadů je odlišné. Při pohledu na Plány odpadového
hospodářství jednotlivých krajů České republiky lze vysledovat odlišnosti nejen v obsahu tohoto
pojmu. Přitom lze nejít úspěšné příklady logistických center odpadů v praxi.
Kľúčové slová: odpadové hospodářství, logistické centrum odpadů, plán odpadového hospodářství
Zaradené: august 2017
Zobraziť článok.