Vytlačiť

Názov: Využitie simulácie vo výrobnej logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Simulácia je v súčasnej dobe výrazným trendom a účinným nástrojom v rôznych odvetviach.
Prax dokazuje, že simulácia sa stáva neodmysliteľnou súčasťou riadenia podnikov. Príspevok popisuje
základné fakty o možnostiach aplikovania simulácie vo výrobnej logistike, kde simulácia už má svoje
pevné uplatnenie.
Kľúčové slová: logistika, výroba, simulácia, program
Zaradené: august 2018
Zobraziť článok.