Názov: Príklady simulačných programov využívaných vo výrobnej logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Soňa Badiarová, Tomislav Šubaranović, Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre efektívne, ekonomické, ale aj ekologické manažovanie výroby je potrebné pri súčasnom
technickom a technologickom rozmachu a súčasne aj tlaku konkurencie aplikovať a využívať rôzne
inovatívne prostriedky, ktoré sú schopné znížiť, eliminovať nežiaduce stavy vo výrobe, alebo napríklad
v počiatkoch výroby celkovo nastaviť výrobný proces v smere najlepšej optimalizácie. V dôsledku
týchto skutočností, kolektív autorov prezentuje v autorskom príspevku vybrané simulačné prostriedky
využiteľné v logistike výroby, s ktorými majú bohaté skúsenosti autori, ako aj pracovníci Ústavu
logistiky, Fakulty BERG, TU v Košiciach a partneri na Univerzite v Belehrade.
Kľúčové slová: logistika, simulácia, simulačný program
Zaradené: august 2018
Zobraziť článok.