Názov: Bezbariérovosť je potenciál slovenských regiónov
Autor:
Petr Kučera, Predseda OZ Bez bariéry, Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Nediskriminačný prístup k preprave ľudí v rámci mobility v jednotlivých módoch dopravy je témou článku, ktorý poukazuje na barierovosť v našej spoločnosti a poukazuje na riešenie tejto problematiky v rámci Európy a jednotlivých právnych predpisov, ktoré riešia tento problém. Bezbarierovosť vidíme v jeho potenciáli najmä v doprave a turistickom ruchu. Zavedenie opatrení systémovým prístupom by mohlo viesť k zlepšeniu mobility v spoločnosti.
Klíčová slova: mobilita, intermobilita, bezbarierovosť, služby, zdravotne postihnutí ľudia
Zaradené: január 2020
Zobraziť článok. ikona pdf