Vytlačiť

Názov: Nové požiadavky na mestskú logistiku
Autor:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Dominika Beňová, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá distribúciou tovaru v mestských oblastiach. spolu s privátnymi dopravnými tokmi, patria medzi hlavné zdroje spotreby energie, znečistenia ovzdušia a emisií hluku. V niektorých mestách začali v ostatnom období implementovať logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku je zameraná na popis problematiky mestskej logistiky, systém regulácie a samotný dopad na dopravu v centre meste. Druhá časť je zameraná na konkrétne príklady a riešenia mestskej logistiky, logistiky poslednej míle, ktoré je možné po prípadných úpravách aplikovať aj v iných mestách.
Kľúčové slova: mestská logistika, distribúcia tovaru, emisie, logistika poslednej míle, nákladná doprava
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf