Vytlačiť

Názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v systémoch integrovanej dopravy v Slovenskej republike
Autor: Ing. Igor Krško, Železničná spoločnosť Slovensko
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Integráciou viacerých druhov dopravy sa verejná osobná doprava stáva pre cestujúceho atraktívnejšou, pre objednávateľov dopravných služieb hospodárnejšou a pre dopravcov konkurencieschopnejšou voči individuálnej automobilovej doprave. Nosný systém IDS by mala tvoriť železničná osobná doprava. Dominantným železničným dopravcom v osobnej doprave na Slovensku je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.. Na Slovensku sa budujú tri systémy integrovanej dopravy. Najviac pokročilo budovanie IDS Bratislavského samosprávneho kraja, Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém funguje na obmedzenom území a Košická osobná regionálna integrovaná doprava sa len rozbieha. Pre rozvoj IDS na Slovenku je nutné vytvoriť vhodné podmienky napr. legislatívnymi zmenami. Napomôcť rozvoju IDS má aj vznik Dopravnej autority, ktorá bude riešiť harmonizáciu Železničnej a autobusovej dopravy nielen v oblasti cestovného poriadku ale aj tarifnej.
Kľúčové slova: integrovaná doprava, železničná doprava.
Zaradené: jún 2021
Zobraziť článok. ikona pdf