Vytlačiť

Názov: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Vízie a ciele verejnej dopravy v ŽSK.
Autor: Ing. Ivan Mokrý
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok je zameraný na problematiku verejnej osobnej dopravy v SR a ŽSK, prioritne sa venuje cestnej dopravnej infraštruktúre a jej vplyvu na systém verejnej osobnej dopravy.
Kľúčové slova: cestná infraštruktúra, osobná doprava, strategický plán
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf