Vytlačiť

Názov: Integrovaná doprava v Žilinskom kraji vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave.
Autor: Ing. Richard Staškovan a Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok pojednáva o dôležitosti rozvíjania systémov verejnej osobnej dopravy. Kvalitný integrovaný dopravný systém je veľmi účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.
Kľúčové slova: verejná osobná doprava, individuálna automobilová doprava, integrovaný dopravný systém
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf