autorské príspevky

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         APRÍL 2009      
Názov: Aktuálny pohľad na súčasný stav teórie dopravného systému.
Autor: Ing. Martina Barčiaková a Ing. Júlia Jakubčeková, fakulta špec. inžinierstva, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2009
Zobraziť článok 

Názov: Process analysis as data warehouse basis.
Autor:
Stanislava Šimonová, Fakulta ekonomickosprávní, Univerzita Pardubice a Michal Vávra, HewlettPackard s r.o., Praha
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 

Názov: Mobilita a migrácia obyvateľstva ako dôsledok globalizácie.
Autor:
Ing. Oliver Satmár, Katedra Sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Překážky internetové formy elektronického obchodu v podmínkách ČR.
Autor:
Ing. Daniela Šálková, Doc.Ing. Aleš Hes CSc., Ing. Marta Regnerová CSc., Katedra obchodu a financí, PEF ČZU
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Globalizácia a jej vplyv na dopravnú infraštruktúru.
Autor:
Ing. Emil Rovnňaník, PhD., a Bc. Jana Cibová, Katedra ekonomiky, Fakulta PEDaS , ŽU
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: „The problem of achieving competitive advantage in the transport services sector”.
Autor:
Pawel Romanow a Maciej Stajniak Poznan School of Logistics
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Globalizace a její dopad na chování spotřebitele.
Autor:
Ing. Marta Regnerová, CSc., a Ing. Daniela Šálková Katedra obchodu a financí, ČZU Praha
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Globalisation process in the single european market
Autor:
Iwona Przychocka. Uczelnia Warszawska im. Marii SkłodowskiejCurie, Warsaw, Poland
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok
Názov: Efektívne procesné riadenie v podmienkach globalizácie.
Autor:
Ing. Katarína Frajtová Michalíková PhD., FPEDAS, Katedra Ekonomiky, ŽU
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Malé a stredné podniky v novej ekonomike.
Autor:
Doc. Mgr. Elena Gregová, PhD., Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU a Ing. Elena Dengová , Analyst of Acceptance Department, Rusfinannce, Moskva
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
Názov: Vývoj menovej situácie na území dnešného Slovenska od 19. storočia až po zavedenie eura.
Autor:
Ing. Viera Ölvecká, Fakulta managementu, Katedra ekonómií a financií, Univerzita Komenského
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok 
         MAREC 2009      
 Názov: Analýza stavu terminálov kombinovanej dopravy na Slovensku.
Autor:
doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD., Katedra Železničnej dopravy, ŽU a Ing. Ľubica Fraňová, Slovenská kombinovaná doprava Intrans, a.s.
Zaradené: marec 2009
Zobraziť článok 

 Názov: Zmeny pri odhaľovaní manipulácie s digitálnymi tachografmi.
Autor:
Ing. Miloš Poliak, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2009
Zobraziť článok