Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Ochrana dopravných systémov proti živelným pohromám a katastrófam.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok 

Názov: Výsledky poznávacej a informačnej činnosti - prednáška.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok 

Názov: Dopravná politika Slovenskej republiky 2004-2013.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok 

Názov: Profesíjné vzdelávanie pre potreby logistiky.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok 

 Názov: Dokumenty a formuláre používané v zasielateľstve.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok 

 Názov: Vývoj logistických technológií v kombinovanej doprave.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok (Článok je v programe Power Point)

Názov: Regulácia cestnej dopravy prostredníctvom emisných zón.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok

 Názov: Logistické pasívne prvky.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok (Článok je v programe Power Point)
        OKTÓBER 2007      
 Názov: Kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy v cestnej doprave.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD. , KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: október 2007
Zobraziť článok 
 Názov: Zákon o organizácií pracovného času v doprave.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD. , KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: október 2007
Zobraziť článok 
 Názov: Informácie v manažmente a ich špecifiká v logistických firmách.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Zaradené: október 2007
Zobraziť článok 
        SEPTEMBER 2007      
 Názov: Používanie analogových tachografov.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD; KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: september 2007
Zobraziť článok 
Názov: Ekonometrické regresné modely
Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: september 2007
Zobraziť článok