Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Miestne dane - III. časť: Dane v historickej časti mesta.
Autor: In g. Adela Štetinová , KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2006
Zobraziť článok
Názov: Rozvoj logistických parkov v regióne Žilina.
Autor: Jozef Gnap , Marián Šulgan, Bibiana Poliaková, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2006
Zobraziť článok
         MÁJ 2006      
Názov: Miestne dane - II. časť: Daň za užívanie verejného priestranstva.
Autor: Ing. Adela Štetinová, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: máj 2006
Zobraziť článok
 Názov: Zmeny v sociálnej legislatíve v cestnej doprave a ich dopad na čas prepravy.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: máj 2006
Zobraziť článok
Názov: Dopravná zápcha.
Autor: Ing. Stanislava Strelcová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Zaradené: máj 2006
Zobraziť článok
         APRÍL 2006      
 Názov: Trendy v riadení dodávateľsko-odberateľských reťazcov v podmienkach železníc.
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Zaradené: apríl 2006
Zobraziť článok
(Prezentácia je v programe Power Point)
 Názov: Aká bude železnica v Európe?
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Zaradené: apríl 2006
Zobraziť článok
(Prezentácia je v programe Power Point)
 Názov: Logistika v železničnej doprave.
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Zaradené: apríl 2006
Zobraziť článok
(Prezentácia je v programe Power Point)
 Názov: Poplatok za železničnú dopravnú cestu v nákladnej doprave.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2006
Zobraziť článok
Názov: Miestne dane - časť I.: Daň za psa.
Autor: Ing. Adela Štetinová, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2006
Zobraziť článok
         MAREC 2006      
Názov: Logistický proces, tovarové toky a nákladná doprava.
Autor: Ing. Mária Kuzmová, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2006
Zobraziť článok
Názov: Mobilitný manažment, integrované dopravné reťazce a prestupové uzly.
Autor: Ing. Mária Kuzmová, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2006
Zobraziť článok