Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         FEBRUÁR 2006      
 Názov: Linky kombinovanej dopravy RO - LA v Európe.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2006
Zobraziť článok
Názov: Uplatnenie metódy bodu rozpojenia materiálového toku v logistickom reťazci.
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2006
Zobraziť článok
         JANUÁR 2006      
Názov: Čo je VDA 6.1?
Autor: Ing. Adela Štetinová, Ing. Peter Hulín, KE, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2006
Zobraziť článok
 Názov: Postup na získanie oprávnenia na podnikanie v zasielateľstve.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2006
Zobraziť článok
         NOVEMBER 2005      
Názov: Reverzní logistika.
Autor: Ing. Radoslav Škapa PhD., Masarykova univerzita v Brne, Ekonomicko-správní fakulta
Zaradené: november 2005
Zobraziť publikáciu
         OKTÓBER 2005      
 Názov: Procesné riadenie v ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Zaradené: október 2005
Zobraziť článok
Názov: Fuzzy expertný systém a určenie výkonnosti dopravného systému
Autor: Prof. Dipl. Ing. Dezider Szabó, PhD., Slov. dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Zaradené: október 2005
Zobraziť článok
         SEPTEMBER 2005      
Názov: The European transport logistics market.
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 20005
Zobraziť článok
Názov: Hospodárska stratégia.
Autor: Prof. Dipl. Ing. Dezider Szabó, PhD., Slov. dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Zaradené: september 2005
Zobraziť článok
Názov: Štruktúra kapitálu z pohľadu riadenia rizika podniku.
Autor: Ing. Jozef Klučka, CSc., Fakulta špec. inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, ŽU
Zaradené: september 2005
Zobraziť článok