Vytlačiť

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu, ktorá sa týka kontroly digitálneho tachografu: Nášho šoféra zastavila hliadka dopravnej polície a kontrolovali mu doklady. Všetko bolo v poriadku aj doklady aj záznamové listy až na to, že policajt od neho požadoval vyplnené záznamové listy na tie dni počas ktorých nejazdil( t.j. sobota, nedela a dni v týždni keď nejazdil). Podotýkam, že má digitálny tachograf, ktorý zaznamenáva aj čas odpočinku aj čas jazdy. Šofér jazdí podľa potreby, nie každý deň.
Keď nejazdil, tak nemal ani dovolenku. Mal neplatené voľno. Policajt požadoval vydokladovať práve tieto dni! Keďže ich vydokladovať nemohol, tak dostal pokutu.
Na doklad o pokute je uvedené porušenie ustanovenia §38/10,1 zákona č.462/2007  Z.z. I/62. Tento zákon som si pozrel na internete a § 38 je len po číslo 9! Navyše nikde v ňom sa neuvádza, že ak šofér nejazdí a nemá dovolenku, má tieto dni vydokladovať. Z digitálneho tachografu sa navyše dajú stiahnuť všetky údaje, aj dni do zadu keď sa jazdí, alebo je vozidlo odstavené. Tieto údaje si policajt nestiahol.  Viete mi v tomto probléme poradiť?
Ďakujem.

S pozdravom, Ing. Mellen
Dvory nad Žitavou


Odpoveď:

podľa § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. priestupku sa dopustí vodič, ktorý nepredloží vyplnené záznamové listy alebo výtlačky zo záznamového zariadenia za prebiehajúci deň a za predchádzajúcich 28 dní alebo potvrdenie, že bol práceneschopný, čerpal dovolenku alebo že za predchádzajúcich 28 dní viedol iné vozidlo, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006. Uvedené znenie zákona je v rozpore s článkom 15 nariadenia (EHS) č. 3821/85, podľa ktorého vodiči sú povinní používať záznamové listy a karty vodiča každý deň, keď jazdia od chvíle, keď prevzali vozidlo. Nariadenie je nadradený právny predpis zákonu č. 462/2007 Z. z., to znamená platí nariadenie. Nariadenie ďalej vyžaduje, aby vodič predložil pri kontrole záznamové listy použité vodičom za bežný deň a za predchádzajúcich 28 dní. Aby sa vodiči vyhli prípadným problémom, keďže naši inšpektori práce postupujú podla zákona č. 462/2007 Z. z., všetok čas strávený doma, ktorý je považovaný za odpočinok, je potrebné cez menu digitálneho tachografu nahrať pri vložení karty do vozidla ako odpočinok.
Postup nahrávania aj s presnými vyobrazením obrázkov displeja tachografu je uvedený v aktualizovanej knihe Práca vodičov nákladných vozidiel a autobusov a používanie tachografov - doplnené a aktualizované vydanie 1.2. 2009.

Ing. Peter Rolko, A-trans Žilina.