Vytlačiť

Chcel by som sa opýtať, ktorá norma hovorí o dopravníkoch resp. dopravných pásoch, ktoré musia  mať zabezpečené vypínanie pomocou bezpečnostného lanka, pripadne kedy sa to musí použiť.

Ďakujem , Tomko Marián , Košice.Odpoveď:

Vážený pán Tomko, odpoveď na Vašu otázku nájdete stránke http://www.slovenske-normy.sk/trida-26 kde si môžete nájsť konkrétnu normu k požadovanej problematike.

Ing. Peter Rolko, Logistický monitor.