Vytlačiť

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, akú prestávku má mať vodič /zamestnanec pekárne/, ktorý vykonáva rozvoz pekárenských výrobkov na vozidle nad 3,5 t. Dĺžka pracovnej doby je do 9 hodín, pritom ani súhrna doba jazdy nepresiahne 4.5 hodín.

Lenz Ladislav


Odpoveď:

Ak vodič pracuje menej ako 9 hodín a súhrnný čas za celú zmenu (do 9 hodín) je menej ako 4,5 hodiny, potom podľa Zákonníka práce a taktiež zákona č. 462/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na obed. Vo Vašom prípade prestávka musí byť min. 30 min. a musí začať najneskôr po 6 hodinách výkonu. Inšpektori túto prestávku na ceste nekontrolujú a pre živnostníkov nie je povinná.

Ing. Miloš Poliak, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline