Vytlačiť
Názov: Der E-Logistik gehört die Zukunft (E-logistike patrí budúcnosť)
Autor: Jürgen W. Konrad – šéfredaktor časopisu
Zdroj: strana v publikácii LOGISTICS PILOT – Magazin für die Verkehrswirtschaft,
Nr. 3/Juni/2002, s. 8-9
Vydavateľ: Word Trade Center – 28 195 Bremen, Birkenstr. 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Poskytovatelia moderných logistických služieb majú zameranú pozornosť nie tak na fyzické riadenie tokov výroby, ale skôr na riadenie logistických procesov prostredníctvom informačných tokov. Ďalší vývojový krok je pripájanie ďalších logistických procesov priamo ku kompletnému ponukovému reťazcu rozširujúcemu sa nad rámec firmy. Odpoveďou na tento trend je, že BIG Bremen Investitions Gesellschaft očividne smeruje do budúcnosti E-logistiky.
Kľúčové slová: E-logistika – logistické procesy – hranice podnikania – elektronický obchod -
logistické služby – IuK–technológie – telekomunikačné technológie (T.I.M.E.–sektor)
Spracoval: pracovisko: Ing. Bronislav Kováč, Ing. Zuzana Lokšová, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2003