Vytlačiť
Názov: Podpora logistických procesů
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.VII
Jazyk: Český
Anotácia: Príspevok oboznamuje s novým informačným systémom SCALA schopmým spolupracovať už so zabehnutým logistickým softwarom firmy.
Kľúčové slová: IS Scala, optimalizácia
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003