Vytlačiť
Názov: Elektronické opatřování – digitalizace a automatizace opatřování v průmyslu
Autor: Josef Kapoun, lic. Oec. HSG, BCLT, Fribourg
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 20
ISSN: 1211-0957
Jazyk: Český
Anotácia: Článok dokumentuje prítomnosť elektronickej formy objednávania tovarov prostredníctvom internetu. Definuje výhody elektronického objednávania pre odberateľov a dodávateľov.
Kľúčové slová: ASP, EDI, B2B, e-marketing, e-logistika, XML
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003