Vytlačiť
Názov: Objednávací systém eISYS
Autor: Ivan Čaplovič
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 1/2003 apríl
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článkom autor poukazuje na vývoj elektronického obchodovania, popisuje hlavný cieľ bezpapierového procesu obchodovania a uvádza možnosti riešenia dodávateľského reťazca on-line. V hlavnej časti článku vysvetľuje princíp fungovania systému eISYS a dva možné princípy jeho implementácie.
Kľúčové slová: on-line, reťazec, eISYS
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003