Vytlačiť
Názov: RFID – identifikácia prostredníctvom rádiových frekvencií
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 2/2003 jún
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Autor článku charakterizuje čo je systém rádiofrekvenčnej identifikácie, jeho jednotlivé komponenty ako : rádiofrekvenčný štítok, čítačka, hlavný počítač. V závere sú uvedené výhody ako aj nevýhody, ktoré so sebou prináša systém rádiofrekvenčnej identifikácie tovarov.
Kľúčové slová: identifikácia tovarov
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003