Vytlačiť
Názov: Vývojové trendy elektronickej logistiky
ISSN: 1211-0957
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 10
Anotácia: Článok definuje jednotlivé postupy aplikácie internetu v prostredí logistiky. Fenomén e-logistiky prispieva k samotnému zvyšovaniu hodnoty podniku.
Kľúčové slová: e-logistika, logistický reťazec, internet, e-kanban
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE