Vytlačiť
Názov: Aplikácia informačnej technológie v modernom logistickom systéme
Autor: Ryszard Barcik, Dariusz Owsiak, Barbara Slowiak
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 5
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Anglický
Anotácia: Článok predstavuje aplikáciu informačnej technológie v podnikovej logistike. Hlavná časť článku obsahuje príklady a výhody, ktoré sú výsledkom manažérskeho dodávateľského systému a supply chain integrácie svetových obchodných spoločností.
Kľúčové slová: Logistický manažment, dodávanie, supply chain
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003