Vytlačiť
Názov: Rozšírené satelitné navigačné systémy
Autor: doc. Ing. Alica Kalašová, PhD. - prof. Ing. Dušan Kevický, PhD. - doc. Ing. Martin Petruf, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 97-100
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok približuje štandardy a odporúčané postupy, vytvorené pracovnou skupinou ICAO (medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) pre oblasť globálnych družicových navigačných systémov. Bližšie predstavuje rozšírené systémy SBAS (Satelite Based Augmentation Systems).
Kľúčové slová: ICAO (medzinárodná organizácia pre civilné letectvo), globálny družicový navigačný systém, systém SBAS (Satelite Based Augmentation Systems).
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003