Vytlačiť
Názov: Rastúci význam telematiky pre dopravnú logistiku
Autor: Ing. Jaroslav Procházka
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 93
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Český
Anotácia: Príspevok ukazuje na niektoré možné prístupy a doposiaľ nevyužívané možnosti, ktoré môže v budúcnosti pomôcť vyriešiť dopravná telematika. Oboznamuje čitateľa s obsahom telematiky a poukazuje na možné uplatnenie tejto mladej vedy pri riešení zložitých problémov cestnej dopravy.
Kľúčové slová: Telematika, dopravná telematika
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003