Názov: „BoxLog“ senkt Logistikkosten. („BoxLog“ znižuje logistické náklady).
Autor: Uwe Droste und Wilfried Schliemann - CargoSoft
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, s. 17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Postupná globalizacia a rastúca složitosť mnohých procesov spôsobuje, že logistické náklady do r. 2008 sa zvýšia o priemerne osem percent. Obory s vysokými logistickými nákladmi tak musia počítat so stúpajúcim tlakom na náklady. Dnes môže výrobca, ktorému sa podarí, identifikovať a využiť možnosti úspor, zabezpečiť si rozhodujúce výhody pred konkurentom. V automobilovom priemysle sa osvedčuje management-systém viacúčelových nakladacích systémov BoxLog od firmy CargoSoft.
Vo firme Bremen Branchendienstleisters vie každý človek z praxe, že špecifické softwarové riešenie komunikácie so zákazníkmi a dodavateľmi sa môžu zreteľne zlepšiť. Tak je BoxLog-systém zatiaľ úspešne nasadený u veľkých dodavateľov automobilov a bude využívaný v GST Wordwide Logistics GmbH a realizovaný celosvetovo pri všetkých nakladacích postupoch.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2004