Vytlačiť
Názov: Elektronický mýtny systém v Nemecku
Autor: Roman Kment
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2004, str. 8-9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje elektronický mýtny systém v Nemecku, pričom sa podrobne venuje spôsobu prihlásenia sa dopravcu do mýtneho systému, automatickou a manuálnou formou. V ďalšej časti sa venuje kontrole zaplatenia mýtneho a v ostatnej časti uvádza výšku mýtneho za 1 km, ktoré je spracované aj v prehľadnej tabuľke.
Kľúčové slová: spoplatnenie; mýtne; infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004