Vytlačiť
Názov: Prečo treba softvér
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 6/2004, str. 35
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje potrebu sofvéru pre dopravné podniky, pričom dopravcov rozdelil do troch skupín: ktorí chcú vedieť o zamestnancoch úplne všetko, dopravcovia rodinného typu a dopravcovia, ktorí nepochopili výhody softvéru v dopravných firmách. Autor ďalej uvádza možnosti uľahčenia práce dispečerom alebo riadiacim pracovníkom pri využití softvéru. V ostatnej časti rozdeľuje sofvér do troch skupín: sofvér pre osobné vozidlá, softvér pre firmy vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu a softvér pre firmy zaoberajúce sa rozvozom.
Kľúčové slová: softvér; GPS; náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004