Vytlačiť
Názov: Toll Collect v Nemecku od januára 2005
Autor: (mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 9
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na ekonomické dôsledky elektronického mýtneho systému zavádzaného v Nemecku na dopravcu. Uvádza rozdiel vo výške poplatku za použitie cestnej infraštruktúry v minulom systéme a v elektonickom systéme pri ubehnutej vzdialenosti 500 km. V ostatnej časti sú uvedené očakávané ekonomické prínosy pre Nemecko súvisiace so zavedením elektronického mýtneho.
Kľúčové slová: spoplatnenie; mýtne; infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004