Vytlačiť
Názov: GO-Box píp, kasa cink a máme 600 miliónov
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 8
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor opisuje systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry v Rakúsku a objem prostriedkov, ktoré štát takto získal na obnovu cestnej siete. V prvej časti uvádza spôsob fungovania systému a montáže GO-Boxu do vozidla, v ďalšej časti ponúka kalkuláciu ekonomických prínosov. V ostatnej časti autor analyzuje, najmä z časového hľadiska, možnosti vybudovania podobného systému v ďalšej krajine.
Kľúčové slová: spoplatnenie; mýtne; infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004