Vytlačiť
Názov: Nový nástroj pre výpočet mýtneho v Nemecku od Teleroute
Autor: Teleroute
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2005; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje internetový plánovač trás, ktorý pomáha dopravcom vypočítať mýtne za používanie infraštruktúry v Nemecku. Príspevok uvádza adresu a podrobný postup práce s plánovačom. K príspevku sú priložené obrázky uľahčujúce čitateľovi prácu s plánovačom.
Kľúčové slová: spoplatnenie infraštruktúry, mýtne, internet,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2005