Vytlačiť
Názov: Zahoďte mapy!
Autor: Noskovič Kamil
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2005; str. 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje najnovšie navigačné systémy GPS, ktoré majú zabudovanú podrobnú mapu SR a EÚ, majú spracovanú hlasovú navigáciu v slovenskom jazyku, v ktorom je aj celé ovládacie menu. V príspevku sú tiež uvádzané výhody tohto zariadenia, ktoré je okrem štandardnej navigácie tiež schopné vyhľadať zadanú adresu, najbližšiu čerpaciu stanicu, zdravotné stredisko a pod. V ostatnej časti príspevku sú uvedené informácie ohľadom ceny tohto zariadenia.
Kľúčové slová: GPS, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005