Vytlačiť
Názov: Dynafleet Online
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2005, str. 11
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje internetový systém Volvo Dynafleet, ktorý je v súčasnosti namontovaný už v 17 000 vozidiel a zabezpečuje dopravcom kontrolu nad správou vozidlového parku, trás a vodičov. V ostatnej časti autor podrobne uvádza najdôležitejšie funkcie a to: zostavy, servisné plány, správy, mapy informácie o vodičoch a administratívne úlohy.
Kľúčové slová: cestná doprava, palubný počítač,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005