Vytlačiť
Názov: Systémy Scania do každého vozidla
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2005, str. 10
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje systémy Scania, ktoré po dohode výrobcov nákladných vozidiel, je možné montovať do ktoréhokoľvek nákladného vozidla a ktoré zabezpečujú početné analytické a monitorovacie funkcie, zasielanie správ, bezpečnostnú podporu a pod. V ostatnej časti príspevku sú podrobne popisované jednotlivé systémy: Scania Communicator 100, Scania Interactor 100, Scania Interactor 200 a Scania Interactor 500/600.
Kľúčové slová: cestná doprava, palubný počítač,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005