Vytlačiť
Názov: Smart Chips revolutionieren die Supply Chain (Inteligentné čipy revolucionizujú dodavateľský reťazec).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2005, s. 8-9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Inteligentná logistika je dnes viac ako inokedy odkázaná na najmodernejšie IT-systémy. Bez nej nemôžu byť efektivne riadené a administrativne spravované články dodávateľského reťazca. Narastajúcu úlohu pritom zohráva RFID - Radio Frequenz Identifikation (identifikácia rádiovej frekvenkcie), skrátka pohyb a bezkontaktné označovanie, riadenie nakladania a odoslielania tovaru umožnuje to, že celý dodavateľský reťazec je vytváraný ešte efektivnejšie a bezpečnejšie. Základom RFID-techniky je Transponder (radiolokačný odpovedač – štítok) alebo Label (inteligentná visačka) s mikročipom, anténou. Riadiaca logika zabezpečuje, paletizáciu, nakladanie, balenie a označovanie jednotlivých tovarov. Bez Transpordera by sa museli, pomocou snímača rozoznávať na čipe uložené informácie, informácia udáva stav a pohyb tovaru. Jeden výskumný projekt Univerzity Brémy upozornil na to, že RFID-technológie otvárajú nové možnosti v dopravnej logistike.
Fantastický scénar: Nové auto si určuje svoju trasu samo - cieľ a čas príjazdu sú uložené v pamäti, vozidlo si stanovuje samo uzlové body a výhybky v dopravnej sieti pre svoju dalšiu prepravu. Môže dokonca v priebehu cesty zmeniť smer trasy, ak budú zadané nové informacie pre miesto určenia a čas príjazdu.
Kľúčové slová: IT-systémy, RFID-technika, ransponder, Label, software,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2005