Vytlačiť
Názov: Softvér pre zasielateľské a dopravné organizácie „Sped2000“
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 58-59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok charakterizuje jednotlivé moduly programového vybavenia Sped2000, ktoré je určené predovšetkým pre dopravné a zasielateľské organizácie. Ide o moduly: Doprava, Celovozidlová preprava, Kusová preprava, Rozvoz, Sklad, Letecká preprava, Trajektová preprava a Faktúry.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005