Vytlačiť
Názov: INFOCAR – monitorovacie a navigačné GPS systémy v doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 57-58
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje satelitný informačný systém INFOCAR, ktorý slúži na monitorovanie vozidiel. Charakterizuje hardvérové a softvérové vybavenie vozidla a dispečerského pracoviska a prácu s informačným systémom. V ostatnej časti sú charakterizované jednotlivé moduly, ktoré je možné používať v systéme INFOCAR. Ide o modul: Nafta, Teplotný modul, EAN čítačka, Tlačiareň, Dallas, Panik tlačitko, Súkromné jazdy, Diéty, Export údajov, ostatné výstupy, Kniha jázd a Mesačný záznam.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005