Vytlačiť
Názov: Informačný systém PRYTANIS pomáha v raste
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje informačný systém PRYTANIS, ktorý je určený pre dopravné, zasielateľské, logistické a obchodné spoločnosti. Skladá sa zo 7 modulov (Ekonomika, Doprava, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Zákazky, Administrátor), pričom jednotlivé moduly sú stručne v príspevku charakterizované. V ostatnej časti autor uvádza spôsoby optimalizácie pomocou systému PRYTANIS.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005