Vytlačiť

 Názov: „Speditéři musejí přenášet daň nařízenou státem ve formě mýtného do přepravného“
Autor:
Pavel Toman
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 43, ročník XV, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Autor informuje o dočasnom zastavení výstavby brán pre výber elektronického mýtneho. Minister dopravy (ČR) Aleš Řebíček na základe verdiktu krajského súdu v Brne nariadil spoločnosti Kapsch, aby prerušila práce. Stalo sa tak na podnet konkurenčnej firmy Autostrade, ktorá nebola úspešná v minulom tendry ministerstva dopravy. Úrad na ochranu hospodárskej súťaže neuznal námietky vylúčených firiem Autostrade a Mytia potvrdil pridelenie zákazky firme Kapsch, ktorá v tendry ponúkla tretiu najnižšiu cenu.
Kľúčové slová: doprava, mýto,tender
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006