Vytlačiť

 Názov: Kapsch spustil na Slovensku pilotní projekt GSM-R
Autor: (jet)
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 38, ročník XV, str. 3
Vydavateľ: České dorpavní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o pilotnom projekte Rakúskej spoločnosti Kapsch CarreirCom AG, ktorý dokončila na Slovensku, ide o projekt celoeurópskej štandardizovanej vlakovej rádiovej komunikácie. Pilotný projekt sa dodávateľom podarilo dokončiť za 10 mesiacov, čo je pre rozmer takéhoto projektu krátka doba. Rádiová sieť GSM-R pokrýva celý traťový úsek Bratislava – Senec. Tento úsek je jedným z najdôležitejších európskych dopravných sietí. Sieť GSM-R tvorí digitálna komunikačná technika, systémy riadenia pre dohľad nad celou sieťou, základnej stanice GSM-R v celom traťovom úseku, vrátane rádiových antén, prijímacích staníc a prípojok na komunikačnú techniku na traťovom úseku.
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006