Vytlačiť

 Názov: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy - 3
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2006, str. 24
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok nadväzuje na prvú a druhú časť venovanú telematike tým, že predstavuje ďalšie technológie používané v doprave a logistike. Ide o technológie RFID, EAS, PDC.
Kľúčové slová: telematika, inteligentné dopravné systémy,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006