Vytlačiť

 Názov: Úspech nie je náhoda
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2007; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje spôsob optimalizácie prepravy a skladovania pomocou TimoCom Truck & Cargo©. Ide o internetovú burzu voľných prepráv a vozidiel. V príspevku je uvedená technológia práce s burzou a jej technické údaje.
Kľúčové slová: internet, vyťažovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007