Vytlačiť

 Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2006; str. 37 - 38
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autori v príspevku predstavujú pojem telematika a definujú jej cieľ. V ďalšej časti príspevku sú definované telematické systéme, ich základné prínosy a architektúru. Ostatná časť príspevku rozoberá bezdrôtové systémy a siete.
Kľúčové slová: telematika, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007