Vytlačiť

 Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy (III. část)
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2007; str. 41-42
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku o telematike z čísiel 12/2006 a 1/2007. Autori rozoberajú technológiu RFID, ktorý slúži na identifikáciu objektov pomocou radiofrekvenčných vĺn vo vysokofrekvenčnom pásme.
Kľúčové slová: telematika, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007