Názov: Anketa: Mýtné? Mýtné!
Zdroj: Reliant Logistic News, č.1/200, str. 1 - 5
Vydavateľ: EXPODATA-DIDOT spol. s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Dopravcovia zaplatili už na mýtnom štvrť miliardy – titulok jedného z článkov uvádza téma, ktorá ako najvýznamnejšia zmena minulého roku stále vyvolávala emócie, kladné i záporné. Predovšetkým tým, že zasahuje do trhu dopravy. Preto ho ako fenomén nie je možné nechať ležať len tak. Tak preto sa začali zaoberať touto problematikou aj osobnosti zo sveta logistiky a odpovedali na otázky k téme mýtne.
Kľúčové slová: logistika, mýtne
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007