Názov: Metro Group testuje vysokofrekvenční RFID
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Nemecká technologická spoločnosť Checkpoint Systems vyvíja spoločne s obchodnou skupinou Metro riešenie na báze rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) v pásme veľmi vysokých kmitočetov. Pri testoch bolo cez 36 čítacích brán odoslané palety obsahujúce celkom 62 balení s individuálnymi zásielkami. Čítačky zaregistrovali na 4,5 milióna signálov. Podľa merania ETSI spoľahlivosť identifikačného systému presiahla 98,5 percenta. 
Kľúčové slová: tovar, RFID,
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007