Vytlačiť

 Názov: Cenovo dostupná cesta, ako urýchliť informácie o zásielke
Autor: ČSAD Hodonín/Ing. František Komora
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 44
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje zabezpečeniu zvýšených nárokov zákazníkov na informovanosť o priebehu prepravy ich zásielok. Autor v príspevku predstavuje technoógiu CID a skúsenosti s jej aplikáciou v spoločnosti ČSAD Hodonín. Ostatná časť príspevku sa venuje hodnoteniu splnenia očakávaní zákazníkov a dopravcu.
Kľúčové slová: CID, informácia, zásielka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007