Vytlačiť

 Názov: Perspektívy senzorových sietí v logistike
Autor: Logistika/KBT
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 49 - 50
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá technológiou perspektívou RFID technológie pri riešení logistických problémov. V prvej časti sa príspevok zaoberá RFID technológiou a jej viacúčelovým použítím, ostatná časť príspevku sa zaoberá ochranou pred krádežou.
Kľúčové slová: RFID, krádež, ochrana
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žilina
Zaradené: máj 2007