Vytlačiť

 Názov: Auto pod drobnohľadom
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 36 - 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačné systémy na báze GPS a monitorovacie systémy používania vozidla. V príspevku sú uvedené možnosti, ktoré pre dopravcu uvedené systémy ponúkajú. V ostatnej časti príspevku je uvedený postoj vodičov k uvedeným systémom.
Kľúčové slová: GPS, cestná, doprava, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007